Vår vision är att skapa ett område där alla åldersgrupper kan trivas och känna gemenskap
Helena Ahokas & Maria Thornblad - arkitekter

Hej Helena och Maria!

Beskriv Tuvebo Glashytta med tre ord:

Attraktivt, funktionellt och hållbart.

Vad var er vision med Kvarteret Tuvebo?

Ett område där alla åldersgrupper kan trivas och där man känner gemenskap!

 

 

Berätta om er känsla kring platsen där huset skall byggas?

Huset ligger i en sluttning som är en naturlig förlängning av det redan byggda delarna i Kvarteret - Tuvebo Smedja och Tuvebo Ateljé. Nära nog för att kunna använda sig av de gemensammafacilitetersom
redan finns här.

 

Vad har ni velat tillföra till Tuvebo Glashytta och vad är ni mest stolta över?

Bra planerade lägenheter med en variation av lägenhetsstorlekar som kan passa alla. Det vi är mest stolta över är att ha fått påverka hela Kvarteret från detaljplaneskissning till färdig produkt.

 

Vilken har varit den största utmaningen för er som arkitekter?

Att skapa en byggnad som passar in i den redan byggda miljön, men som också känns nytänkande.

Varför skall man flytta hit?

Det är nära till det mesta, underbar natur i den närbelägna Hisingsparken, god service vid Tuve torg och i Tuvebos lokaler samt bra kommunikation till centrala Göteborg.

Hur har ni jobbat med exteriören och vilka materialval har husen exteriört?

Vi vill visa att ett material som betong kan bearbetas med struktur och färg för att ge ett helt annat intryck än vad man väntar sig. Man skall kunna se släktskapet till tegelhusen genom färg och det likartade formspråket.

Hur har ni tänkt kring lägenheternas planlösning?

De skall vara funktionella, yteffektiva och med smarta lösningar.

Hur har ni som arkitekter tänkt kring hållbarhet?

Vi vill att huset skall bidra till den utveckling som sker inom miljöområdet. Taket har en asymmetrisk form som ger möjlighet för en större yta för solpaneler i framtiden. Tuvebo Glashytta är också ett Svanenklassat boende vilket bland annat innebär fokus på kloka materialval, hälsosam innemiljö samt energieffektivitet.

Vad ser ni för trender i hur man ritar bostäder idag? 

Yteffektivitet efterfrågas idag allt eftersom amorteringskraven ökat. Vi tror att klimatförändringarna kommer att få mer påverkan genom att efterfrågan på hållbara lösningar ökar, både vad gäller huset, omgivningen och kommunikation. Pandemin har också gjort att man fått en ny syn på sitt boende, då man tvingats jobba mycket hemifrån och kanske vill fortsätta göra det även i framtiden.