Ett tryggt köp med Wästbygg Våra Hem

Avbokningsskydd

Avbokningsskyddet skyddar dig från det att förhandsavtalet skrivits på fram till den dag du erbjuds att teckna ditt upplåtelseavtal. Skyddet gäller om du inte kan fullfölja ditt bostadsköp på grund av en kritisk sjukdom eller dödsfall, och gäller samtliga köpare på kontraktet samt barn upp till 18 år som är folkbokförda på samma adress som någon av köparna. Skyddet innebär att du kan frånträda ditt förhandsavtal, dock behåller Wästbygg inbetalt förskott och/eller bokningsavgift för att täcka kostnaderna för den administrativa hanteringen.

Tillträdesskydd

Wästbyggs tillträdesskydd skyddar dig om du inte har fått din nuvarande bostad såld och därför vill flytta fram tillträdet för din nya bostad. Efter en ansökan och beviljad särskild prövning kan du få tillträdet och då också slutbetalning och betalning av månadsavgifter framflyttat i maximalt tre månader. Wästbygg ersätter månadsavgiften med ett belopp om maximalt 10 000 kr per månad.

Kampanjgaranti

Om Wästbygg skulle vilja öka försäljningstakten i projektet genom en kampanj, garanterar vi att du får ta del av de kampanjer som omfattar bostäder av samma typ, storlek och planlösning och med motsvarande läge i huset som den bostad du köpt. Kampanjgarantin gäller för kampanjer som startas under tiden från det att du tecknar förhandsavtal och fram till att du erbjuds att teckna upplåtelseavtal. Garantin gäller kampanjer för försäljning av bostäder inom samma etapp/brf som den bostad du köpt.

Vi köper osålda lägenheter

Wästbygg kompenserar bostadsrättsföreningen för bostäder som eventuellt inte har sålts genom att garantera insatser, upplåtelseavgifter och månadsavgifter för dessa bostäder. Du behöver därför inte oroa dig för bostadsrättsföreningens ekonomi på grund av att inte alla bostäder är sålda.

Om det finns outhyrda lokaler i bostadsrättsföreningen så kompenserar Wästbygg för bortfall av hyresintäkter under en tvåårsperiod.