Förhandsavtal, upplåtelseavtal och ibland bokningsavtal - vad är vad?

Förhandsavtal

När du bestämt dig för en nyproducerad bostadsrätt tecknas ett förhandsavtal mellan dig och bostadsrättsföreningen. Genom avtalet förbinder sig föreningen att upplåta bostadsrätten till dig och du förbinder dig att köpa den. I avtalet framgår när upplåtelsen och tillträdet (inflyttningen) beräknas ske, hur stor bostaden är och vad priset och avgiften beräknas bli. Det framgår också hur det fungerar med förskott och handpenning. I samband med att du tecknar förhandsavtal kan du ta del av föreningens stadgar och kostnadskalkyl. I kostnadskalkylen kan du bl a läsa hur priser och avgifter har beräknats.  

Tre personer som tittar på ritningar till en nyproducerad bostadsrätt i Stockholm, Göteborg eller Malmö.

Upplåtelseavtal

Under i förhandsavtalet angiven tidsperiod är det dags att teckna upplåtelseavtal. Upplåtelseavtalet ersätter förhandsavtalet och även detta avtal tecknas mellan dig och bostadsrättsföreningen. I och med tecknandet så blir du medlem i bostadsrättsföreningen och får från tillträdesdagen rätt att nyttja bostadsrättslägenheten eller bostadsrättsradhuset som bostad. I upplåtelseavtalet framgår dag för tillträde (inflyttning) och hur du går tillväga för att göra din slutbetalning. I upplåtelseavtalet finns angivet vad som eventuellt hör till lägenheten, som t ex förråd eller uteplats. I samband med att du tecknar upplåtelseavtal kan du ta del av den slutliga ekonomiska planen för bostadsrättsföreningen. 

Tillvalsavtal

I de flesta av våra bostadsrättsprojekt finns det möjlighet för dig att sätta din egen prägel på ditt hem genom tillval. Kostnaden för de tillval du gör läggs till insatsen som en upplåtelseavgift och i samband med beställningen tecknar du ett tillvalsavtal med bostadsrättsföreningen. I avtalet framgår vilka val du gjort,  kostnaden för dessa och hur betalningen skall gå till. I samband med undertecknandet intygar du att du tagit del av "Allmänna villkor för tillval", dessa kan du också läsa här.

 

Färgprover i blå färgskala och en kopp kaffe, visar på valmöjligheterna i inredning när du köper en nyproducerad bostadsrätt av oss i Stockholm, Göteborg eller Malmö

 

Bokningsavtal

Ibland, när försäljningen av bostäderna i ett projekt startar tidigt, kan det bli aktuellt med bokningsavtal. Bokningsavtalet tecknas mellan dig och Wästbygg och innebär en reservation av en specifik bostad som ger dig företräde att längre fram teckna först förhandsavtal och senare upplåtelseavtal. I avtalet framgår storlek på bokningsavgift och hur denna hanteras.

Kvinna sitter i fönstret med laptop och ett barn i knät, läser på om de olika avtalen som skrivs när man köper en nyproducerad lägenhet med bostadsrätt i Stockholm, Göteborg eller Malmö