Allmänna villkor inredningsval

Angivna priser för inredningsval omfattar leverans av material eller vara samt erforderlig arbetskostnad för montage eller installation. Priserna är angivna inklusive gällande mervärdesskatt, 25% vid denna informations upprättande.

Priser för inredningsval avser mellanskillnad mellan ingående original och specificerat tillvalsutförande där ej annat angives.

Det är inte möjligt att göra några andra val utöver vad som anges i aktuell broschyr. Det går inte att välja bort något om det ej angivits i broschyren. Det går heller inte att komma med eget material för montering före inflyttning.

Entreprenören reserverar sig för att vissa varor kan utgå ur sortimentet eller att tillverkare kan ändra utformning och modellbeteckning. Beställaren kommer i dessa fall att erbjudas en likvärdig produkt

Beställning av inredningsval skall göras på anvisat sätt senast angiven dag. Beställningen är bindande och skall betalas även om bostaden avbokas. Vid utebliven beställning förbehåller sig projektet att färdigställa bostaden enligt originalutförandet.

Kostnader för inredningsval erläggs såsom en upplåtelseavgift till Bostadsrättsföringen vilket blir ett tillägg till insatsen. Betalning för inredningsval skall erläggas vid tillträdet (innan inflyttning).